08:30 – 17:30

Pazartesi ve Cuma

Bayraklı/İZMİR

1593/1 Sk. No:28 D:16

0232 400 41 41

Bağımsız Denetim

Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan değişikliklerle birlikte, kapsama dahil işletmeler, KGK kapsamında Muhasebe Uygulama Genel Tebliğleri’ne (MUGT) göre veya Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TMS, TFRS) göre bağımsız denetim yaptırması gerekmektedir. Bağımsız Denetim Hizmetleri; YMM Hüseyin SARIBUĞDAY’ın BD/2013/00238 Resmi Sicil No’lu Bağımsız Denetçi Yetki Belgesi’ne istinaden en az 3 kişilik denetim ekibi ile yapılmaktadır.

Kurucu ortağımız YMM Hüseyin SARIBUĞDAY, Lidya Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş’nin sorumlu Baş Denetçisidir.

Diğer taraftan, 26.04.2004 tarih ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanuna göre kurulan tarımsal üretici birlikleri ile tarımsal üretici merkez birliklerinin denetlenmesine ilişki olarak çıkarılan yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre bağımsız denetim gerçekleştirilmektedir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarafından Yetkilendirilen Belge ile Yapılan Bağımsız Denetim Hizmetleri; YMM Hüseyin SARIBUĞDAY’ın Yetki Belgesi’ne istinaden yapılmaktadır.

Top