08:30 – 17:30

Pazartesi-Cuma

Bayraklı/İZMİR

Haydar Aliyev C.N:34 H6 Bl. 2/7

0 (542) 205 85 35

Danışmanlık

1- Yönetim ve Yatırım Danışmanlığı

Buradaki amacımız; yapılacak yatırımlarda yerli ve yabancı yatırımcıyı doğru ve güvenilir şekilde yönlendirerek, teşvik ve destek süreçlerini de dikkate alıp, etkin danışmanlık hizmetleri sunmaktır.

2- Transfer Fiyatlandırması

İşletmelerin, yurt içi veya yurt dışı bağlantılı oldukları diğer şirketlerle, ortaklarıyla veya ilişkili oldukları doğrudan/dolaylı tüm gerçek kişi, kurum ve kuruluşlarla ilgili olarak mal ve hizmet alım-satım bedellerinin emsallere uygun olması gerektiği yasal mevzuatta belirlenmiştir. Bu konuda danışmanlık ve denetim hizmetleri tarafımızca sunulmakta ve riskler ve alınacak önlemler konusunda işletme yönetimi yönlendirilmektedir.

3- Maliyet ve Yönetim Sisteminin Tasarlanması ve Uygulanması

İşletmelerin bulunduğu sektör ve yapısal/fonksiyonel özellikleri dikkate alınarak, bütçe ve maliyet çalışmaları, dağıtım anahtarlarının doğru bir şekilde belirlenmesi, gider ve maliyet yerlerine karar verilmesi, üretim reçeteleri ve buna göre oluşturulacak hesap planının tasarlanması, yatay ve dikey raporlamalar, ERP altyapısı konusunda hizmetler verilmektedir.

4- Vergi uyuşmazlıkları, Uzlaşma ve Vergi Davalarına Yönelik Hizmetler

Türkiye’de ve dünyada vergi mevzuatına hakim olmak, ciddi alt yapı gerektiren çok zahmetli bir iştir. Dolayısıyla mükelleflere yönelik vergi incelemelerinde, tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşmalarda, vergi dava dilekçelerinin hazırlanması ve takibinde, vergi mahkemesindeki duruşmalarda uzman kişilerle çalışılması hayati önem arz etmektedir. Bilindiği üzere, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 378.maddesine göre vergi mahkemelerindeki duruşmalara, mükellefin yanında vergi konusunda uzman muhasebeci, mali müşavir veya yeminli mali müşavir de katılıp, mükellefe destek olabilmektedir. Şirketimiz tarafından gerekli hassasiyet gösterilerek, mükelleflere bu konuda yerinde ve etkin çözümler sunulmaktadırlar.

5- Şirket Kuruluşu, Birleşmeleri, Nevi değiştirmeleri ve Tasfiye Hizmetleri

Şirketlerin birleşmesi, bölünmesi, tasfiyesi ve diğer özellikli durumlar hakkında inceleme, tespit, bilirkişilik, raporlama hizmeti verilmektedir.

6- Stratejik Planlama ve Aile Anayasası Hizmetleri

Aile şirketlerinin belirli bir kuşak sonrasında yok olmaması ve devamlılığının sağlanması için; aile şirketinin tüm bireyleri ve ortakları ile görüşmeler yapılarak, şirketin sonsuza değin var olabilmesini temin eden bir “Stratejik Planlama ve Aile Anayasası” hazırlanmaktadır.

7- Şirket Değerlemesi

Şirketinizin faaliyet konusu, varlık ve kaynak yapısı, faal veya gayri faal olması, nakit, akışı gibi unsurlar dikkate alınarak en uygun şirket değerleme yöntemi belirlenmektedir.

Şirket değerlemesinin yanında, şirketinizde bulunan taşınmaz, tesis ve makine parkurunun değerlemesi, danışmanlığını yaptığımız, konusunda uzman gayrimenkul değerleme şirketi tarafından sunulmaktadır.

Top WhatsApp