08:30 – 17:30

Pazartesi-Cuma

Bayraklı/İZMİR

1593/1 Sk. No:28 D:16

0232 400 41 41

Doç.Dr. Özgür TERAMAN

1974 yılında Hamburg’da doğmuş, İlk, orta ve lise öğrenimini Manisa’da tamamlamıştır.Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü’nde 2 yıl öğrenim gördükten sonra, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü’nden 2002 yılında mezun olmuştur. 2009 yılında girdiği Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Ana Bilim Dalı Muhasebe Yüksek Lisans programını “Elektronik Bilgi Ortamında Bilgisayarlı Denetim Programları Aracılığı İle Muhasebe Denetimi CAP Uygulaması” adlı tez çalışması ile tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi Muhasebe Finansman bilimi doktora programından “Uluslararası Değerleme Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Kapsamında İşletme Birleşmeleri: Türkiye’de Örnek Bir Uygulama” adlı tezi ile 2015 yılında doktor (Ph.D) unvanını almıştır. İstanbul Aydın Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi bölümünde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.
Yeminli mali müşavirlik ve bağımsız denetim şirketlerinde denetçi pozisyonundan, bağımsız denetimden sorumlu ortak pozisyonuna kadar çeşitli kademelerde 10 yıldan fazla süredir deneyime sahiptir. TÜRMOB, İSMMMO ve TESMER’de eğitmen olarak görev almış ve almaya da devam etmektedir. Çeşitli kurum ve işletmelerde çok sayıda uluslararası finansal raporlama standartları, bağımsız denetim, kurumsal yönetişim ve finansal yönetim konularında eğitim vermektedir. Ayrıca, ACCA P2 CorporateReporting eğitmenidir.Çok sayıda büyük ve orta ölçekli işletmelerin bağımsız denetim çalışmalarını yürütmüş olmanın yanı sıra,4 büyük futbol kulübünden birinin 3 yıl süreyle SPK’ya göre bağımsız denetim, diğer bir kulübün ise UEFA kriterlerine göre bağımsız denetiminde yer almıştır. Ayrıca 4 büyük futbol kulübünün 3’ünün futbolcu hakları değerleme çalışmalarını gerçekleştirmiş ve raporlamıştır. Gerek şirket gerek marka gerekse de maddi olmayan duran varlıkların değerlemesi hususunda uzmandır.Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik ruhsatı, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetim Kurulu’ndan Bağımsız Denetim Lisansı sahibidir. Ayrıca, SPK İleri Düzey Finansal Araçlar (Düzey 3) lisansı bulunmaktadır.Görev yaptığı kurumlarda, yurt içi ve yurt dışında kişisel gelişim ve mesleki eğitim odaklı muhtelif seminer ve programlara katılmış, çeşitli sertifikalar almıştır. Ulusal ve Uluslararası kongrelerde birçok bildirisi yayımlanmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir ve Dr. S.Begüm Samur Teraman ile evlidir.
Top WhatsApp