08:30 – 17:30

Pazartesi-Cuma

Bayraklı/İZMİR

Haydar Aliyev C.N:34 H6 Bl. 2/7

0 (542) 205 85 35

Hile ve Usulsüzlük Denetimi (Suistimal Denetimi)

İşletmenin maruz kaldığı Hata ve Hile içerikli Risk olasılıklarını kapsar. Buna göre;

1. Hile ve Usülsüzlüklerden kaynaklanan önemli yanlışlık Risklerinin tespiti,

2. Gelir Tahakkuklarına ilişkin Hile ve Yanlışlık Risklerinin tespiti,

3. Önemli Yanlışlık Riskleri yapılması gereken işlemlerin yürütülmesi,

4. Genel olarak yapılması gereken işlemler ve riske karşı koyma tekniklerinin uygulanması,

5. Kontrollerin İşletme Yönetimi tarafından bilerek ya da bilmeyerek aşılması Riskleri,

6. Yevmiye Kayıtları ve Diğer Düzeltmelerin yapılması,

Özellikle özel amaçlı mali denetimlerde suiistimal denetim prosedürleri de uygulanmak süratiyle birçok kurum ve kuruluşun denetimi gerçekleştirilmiş, bu konuda yeterli ve deneyim uzmanlığa sahip olunmuştur.

7. Muhasebe Tahminlerinde yapılan hata ve hilelere ilişkin Risklerin Tespiti,

8. Önemli işlerin dayandığı iş mantığı ve bunun karar yordamlarına dair Risk ve hataların tespiti,

9. Mali Denetim, Bağımsız Nitelikli Denetim, İç Denetim, Uygunluk Denetimi ve Performans Denetimleri açısından kanıtların ilişkili doğurduğu sonuç yaklaşımlı Risk Tahmin çalışmaları

İşletmelerin, İç Kontrol Sistemlerinin etkin olması, söz konusu riskleri bertaraf etmektedir. Bu nedenle, İç Denetim Hizmetlerinde yer alan Sistem Denetimi, Bilgi Teknolojileri denetimi, İçkontrol ve Risk Değerlendirme Faaliyetleri ile Hile ve Usülsüzlük Tespitine yönelik Hizmetlerimiz genel anlamda döngüsel olarak birbiriyle çelişmeyen bir bütünlük arz etmektedirler.

Top WhatsApp