01.01.1971 yılında Dalama/AYDIN’da doğmuş, İlk, orta ve lise öğrenimini Aydın’da tamamlamıştır. Celal Bayar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü’nden 1997 yılında mezun olmuştur. 1997 yılında girdiği Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Ana Bilim Dalı Muhasebe Yüksek Lisans programını “Riskten Korunma Amaçlı (Hedging) Portföy Stratejilerinde Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Kullanımı ve Türkiye Uygulaması” adlı tez çalışması ile 2001 yılında tamamlamıştır. Tariş Zeytin ve Zeytinyağı TSK. Birliği’nde 2001 yılında Mali İşler ve Muhasebe Müdürü olarak başlayan kariyerine, 16.04.2009 tarihinden beri de Yönetim Kurulu Mali Danışmanı olarak devam etmektedir.
Bugüne kadar birçok büyük ve orta ölçekli işletmelerin maliyet ve yönetim muhasebesi çalışmalarını yürütmenin yanı sıra, Ege Üniversitesinde öğretim görevliliği, Aydın, İzmir ve Afyon başta olmak üzere birçok SMMM Odası Temel Eğitim ve Staj Merkezinde SMMM Yeterlilik ve Staja Başlatma Sınavına hazırlık kurslarında eğitmenlik yapmaktadır.
Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik ruhsatı, Sermaye Piyasası Kurulu Bağımsız Denetim Sertifikası sahibidir. Evli olup, İyi derecede İngilizce bilmektedir.