08:30 – 17:30

Pazartesi-Cuma

Bayraklı/İZMİR

Haydar Aliyev C.N:34 H6 Bl. 2/7

0 (542) 205 85 35

Şirket Ortakları ve Yönetim Kurulu Üyeleri Arasındaki Uyuşmazlıkların Çözümü

Türkiye’deki birçok şirkette özellikle kuşaklar arasında jenerasyon değişikliğinde  ortaklar ve yönetim kurulu üyeleri arasında ciddi problemler yaşanabilmektedir. Bu durumda hisseleri %50’nin altında olan azınlık hisselerine sahip ortaklar şirket yönetim kurulunun yaptığı iş ve işlemler hakkında yeterli bilgiye sahip olamamaktadır. Özellikle şirketteki hisseleri %10’un üzerinde olan ortakların 6102 sayılı Türk Ticaret kanunundan doğan bir takım hakları bulunmaktadır. Ancak doğabilecek hukuki ihtilafların mahkemelerde çözümü 3-5 yıl gibi çok uzun çok uzun yıllar alabilmektedir. Bunun yerine tamamen tarafsız ve bağımsız şekilde, tüm ortaklara ve yönetim kurulu üyelerine eşit mesafede olacak şekilde tarafımızca gerekli mutabakat, şirket değerlemesi, ortaklık hisselerinin belirlenmesi, ortaklıktan çıkma, ortaklık hisse bedellerinin ödenmesi konusunda yeterli deneyim ve uzmanlığa sahibiz.

Top WhatsApp