Şirketinizin faaliyet konusu, varlık ve kaynak yapısı, faal veya gayri faal olması, nakit, akışı gibi unsurlar dikkate alınarak en uygun şirket ve marka değerleme yöntemleri (İndirgenmiş nakit akımları, özkaynak, aktif, piyasa, gelir bazlı değerleme yöntemleri) belirlenmektedir.

Şirket değerlemesinin yanında, şirketinizde bulunan taşınmaz, tesis ve makine parkurunun değerlemesi, konusunda uzman gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından sunulmaktadır. Bu konuda talep edilmesi halinde çözüm ortağı oldugumuz gayrimenkul degerleme şirketlerinden teklif alınmak suretiyle destek verilmektedir.