08:30 – 17:30

Pazartesi-Cuma

Bayraklı/İZMİR

Haydar Aliyev C.N:34 H6 Bl. 2/7

0 (542) 205 85 35

Vergi İncelemeleri ve Uzlaşmalar

Türkiye’de ve dünyada vergi mevzuatına hakim olmak, ciddi alt yapı gerektiren çok zahmetli bir iştir. Dolayısıyla mükelleflere yönelik vergi incelemelerinde, tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşmalarda, vergi dava dilekçelerinin hazırlanması ve takibinde, vergi mahkemesindeki duruşmalarda uzman kişilerle çalışılması hayati önem arz etmektedir.
Bilindiği üzere, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 378.maddesine göre vergi mahkemelerindeki duruşmalara, mükellefin yanında vergi konusunda uzman muhasebeci, mali müşavir veya yeminli mali müşavir de katılıp, mükellefe destek olabilmektedir.
Top WhatsApp