08:30 – 17:30

Pazartesi-Cuma

Bayraklı/İZMİR

1593/1 Sk. No:28 D:16

0232 400 41 41

Yeminli Mali Müşavirlik

 1- Kurumlar ve Gelir Vergisi Beyannamelerinin Ekleriyle Birlikte Tasdiki (Tam Tasdik)

Aktif toplamı ve/veya net satış toplamı ne olursa olsun tüm mükellefler, yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerini, ekleriyle birlikte Yeminli Mali Müşavirlere Tam Tasdik yaptırabilirler. Tam Tasdik yaptırılması yasal olarak zorunlu olmamasına rağmen, 2017 yılında tam tasdik yaptıracak mükellefler için, 2016 yılı aktif toplamı 6.999.000,00 TL veya Net Satışlar Toplamı 13.994.000,00 TL’den fazla olan mükellefler için tam tasdik sınırı belirlenmiştir.

Tam Tasdik Yaptırmanın Avantajları:

– Tam tasdik yaptıran işletmeler, Maliye Bakanlığı tarafından incelenmiş kabul edilir. Buna göre, ihbar veya özel bir neden olmadıkça doğrudan incelemeye tabi tutulmazlar. (3568 Sayılı Kanun/18 Seri No’lu Genel Tebliğ) – Tam Tasdik yaptıran mükellefler, özellikle vergisel yönden doğabilecek riskleri minimize etmiş olur. – Genel olarak Tam Tasdik yaptıran mükelleflerde herhangi bir sınırlama olmaksızın, Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporu ile KDV iadesi alınabilir. – Tam Tasdik kapsamında olan mükelleflere yönelik karşıt incelemeler, Yeminli Mali Müşavir tarafından bilgi verme şeklinde yerine getirilmektedir. Dolayısıyla mükellefler, doğrudan karşıt inceme yapma külfetinden kurtulmuş olur. Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri tarafından, tam tasdik yaptırılmasına karar verilmesi halinde, söz konusu mükellef ile Yeminli Mali Müşavir arasında, her yılın Ocak ayı içerisinde bir sözleşme yapılması ve Şubat ayı sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesine elektronik ortamda girilmesi gerekmektedir.

2- Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi ve Diğer Tasdik Hizmetleri

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nda belirtilen tam istisna kapsamındaki mal ve hizmet teslimlerinden (İhracat, İhraç Kayıtlı Teslim, Uluslararası Taşımacılık, Teşvik Belgeli Makine ve Teçhizat Teslimleri gibi) ve indirimli oranlı (%1 ve % 8) teslimlerden doğan KDV iadesi işlemleri, şirketimiz tarafından hızlı ve titiz bir şekilde yerine getirilmektedir. Şirketimiz tarafından verilen diğer tasdik hizmetleri;

a- Sermayenin ödendiğine ve artışının tespitine yönelik hizmetler,
b- IPA Çerçeve Anlaşması uyarınca (TKDK, vb) KDV iadesi tasdik hizmetleri,
c-TÜBİTAK Proje harcamaları değerlendirme ve tasdiki,
d- Kalkınma ajansları tarafından onaylanmış projelerin harcama teyidine yönelik hizmetler,
e- Kurumlar Vergisi’nden istisna kazançlara yönelik tasdik hizmetleri,
f- Gümrük beyannamelerin ve ithalatçı bilgi formunun onaylanmasına yönelik hizmetler,
g-Bankalardan ve diğer finans kurumlarından talep edilen kredi ve teminat mektupları için verilen hesap durumu belgelerinin tasdik işlemleri,
h- Dahilde işleme izin belgesi ve Yatırım Teşvik Belgesinin kapatılmasına yönelik tasdik hizmetleri,
i- Özel denetim ve özel amaçlı rapor hizmetleri
Top WhatsApp